ROTA

showcase3.jpg

UZALEŻNIENIE

Email Drukuj PDF

PORADNIA ZAPRASZA DO UDZIAŁU

W PONADPODSTAWOWYM PROGRAMIE PSYCHOTERAPII

SKIEROWANYM DO OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU

I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH

ORAZ OSÓB WSPÓŁUZALEŻNIONYCH BĘDĄCYCH MIESZKAŃCAMI M. ST. WARSZAWY

 


 

Program terapii dla osób uzależnionych od alkoholu

Jest kontynuacją leczenia dla osób, które ukończyły program podstawowy w ramach finansowania z  Narodowego Funduszu Zdrowia oraz utrzymują abstynencję około pół roku.

Prowadzony w formie:

-Terapii indywidualnej

-Terapii grupowej:

-Grupa rozwoju osobistego

-Grupa zapobiegania nawrotom choroby

-Warsztaty i Maratony


Program skierowany do młodzieży powyżej 18 r.ż. będącej we wstępnej fazie uzależniania się od alkoholu

i innych substancji psychoaktywnych  lub na etapie eksperymentowania

Nadrzędnym celem tego programu będzie edukacja młodych osób na temat trudności wynikających z nadużywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, redukcji szkód oraz nauki rozsądnego korzystania z alkoholu.
Prowadzony w formie indywidualnych spotkań z terapeutami w duchu dialogu motywującego z elementami behawioralno – poznawczymi.